FAQ

Image

Is er duidelijk wat voor soort woningen er gebouwd gaan worden in Hortus?

Het woonprogramma bestaat uit de volgende categorieën

In totaal komen er dus 660 woningen.

Waar komt de naam ‘Hortus’ vandaan en wat betekent het?

Hortus is het Latijnse woord voor tuin. De naam verwijst naar de erfenis van de Floriade Expo: het in het gebied ingeplante arboretum, dat een levende bibliotheek van bomen en planten is, alfabetisch geordend. In de nieuwe wijk willen we deze erfenis in ere houden en hiermee aangeven dat het een bijzonder groene wijk wordt waar je woont tussen ‘volwassen’ groen.

Wie heeft de naam ‘Hortus’ gekozen voor deze nieuwe stadswijk in Almere en waarom?

De naam Hortus is gekozen door de ‘Naamgevingscommissie openbare ruimte Almere’, die tevens de straatnamen in de wijk Hortus heeft bepaald. De commissie doet dit in opdracht van het College van B&W, waar de namen ook bekrachtigd worden met formele besluitvorming. Op deze wijze worden alle wijken en straten in Almere van een naam voorzien.

Hoe en wanneer wordt het gebied voor de stadswijk Hortus overgedragen?

De ontwikkelcombinatie Amvest – Dura Vermeer zorgt voor de aanleg van het openbaar gebied en de ontwikkeling van het vastgoed. Het openbaar gebied wordt gefaseerd overgedragen aan de gemeente Almere. Na de Expo gaan de eerste delen van het gebied open. Het is de bedoeling de wijk in drie tot vijf jaar geheel af te bouwen.

Vanaf wanneer kan de bouw in de stadswijk van start gaan?

De bouw van een aantal gebouwen in Hortus is reeds in volle gang (gestart in 2020). Deze zullen tijdens de Expo een functie hebben voor de Expo. Na afloop van de Expo kan er verder gebouwd worden. De feitelijke bouwwerkzaamheden starten dan begin 2023. Van een aantal projecten start de verkoop al na de Floriade Expo. Namelijk van 10 waterwoningen en 1 exclusieve woontoren bij de haven.

Wanneer is de officiële opening van de stadswijk Hortus?

Er is geen officiële opening gepland.

Hoe gaat de opening er grofweg uitzien?

Na de feestelijke Expo zal het gebied gefaseerd in gebruik worden genomen. Het gebied wordt opgedeeld in deelgebieden. Per deelgebied worden woningen gebouwd en verkocht of verhuurd.

Hoeveel huizen/woningen komen er in totaal in de stadswijk Hortus?

In de wijk Hortus zijn momenteel 660 woningen gepland. De gemeente en Amvest Dura Vermeer onderzoeken of het mogelijk is om dit aantal na de Expo uit te breiden.

Worden de huizen in de stad duurzaam gebouwd?

De woningen van Hortus voldoen aan de meest recente regelgeving en zijn daarom al erg duurzaam. Amvest Dura Vermeer zijn verder van plan om waar mogelijk gebruik te maken van circulaire materialen zoals hout en gerecyclede materialen. Verder is er aandacht voor ‘klimaatadoptatie’ door waterbuffering en oppervlakkige waterafvoer en het voorkomen van hittestress door de vele bomen in Hortus.

Vanaf wanneer kan men zich inschrijven voor de woningen in Hortus?

Voor de koopwoningen gaat dit fasegewijs. De eerste woningen zullen na de Floriade in verkoop gaan.

De huurwoningen in het gebied worden pas vanaf najaar 2022 aangeboden door de verhuurders. Men kan zich nu al als belangstellende aanmelden op de website. Via de nieuwsbrief wordt men dan op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en start verkoop van de verschillende fases. Voor Waterwonen geldt een start verkoop in het eerste kwartaal van 2022.

Zijn er al mensen ingeschreven voor de woningen in Hortus?

Via deze website kan men zich aanmelden als belangstellende.

Wanneer is de oplevering van de woningen in de Hortus?

De eerste woningen kunnen vanaf januari 2023 bewoond worden (huur). De koopwoningen worden vanaf eind 2023 opgeleverd. Voor het Waterwonen geldt een andere planning: na start verkoop kunnen kopers van een waterkavel in overleg met de geselecteerde bouwer hun droomwoning op het water realiseren. Een deel van de waterwoningen kan tijdens de Expo al bewoond zijn.

Vanaf wanneer is de stadswijk Hortus bewoonbaar?

Vanaf begin 2023 is de wijk Hortus bewoonbaar.

Komen er sportfaciliteiten in Hortus?

In de wijk Hortus kan men wandelen, fietsen en zwemmen. Wellicht komt er ook ruimte om in de openbare ruimte te sporten. Er zijn op dit moment nog geen sportfaciliteiten / indoorsporten gepland. Het is wel mogelijk dat dit er komt, in de commerciële ruimten die deel uitmaken van het plan.

Wat is de verhouding tussen de huur- en luxe huizen? Qua prijs, ligging, het huis zelf etc.

Zie bij vraag 1.

Wat voor duurzame/groene ‘regels’ komen er voor in de stad? Denk aan geen bladblazers en eco bushokjes etc.

Het ingeplante arboretum, de groene erfenis van de expo, wordt deel van de woonwijk en moet in stand worden gehouden. Bewoners dragen bij aan het onderhoud van dit arboretum, zodat de kwaliteit en het bijzondere karakter van dit groen gewaarborgd blijft. Niet voor niets wordt de naam van de wijk immers Hortus!

De woonwijk wordt autoluw en het parkeren vindt plaats op daarvoor speciaal aangelegde plaatsen in het gebied, waardoor de auto ‘van de straat’ is en het groene karakter van de wijk overheerst.